ROV – Forenklet risiko- og vesentlighetsanalyse for basisorganisasjonen – Drammen – 2020

Last ned rapport: ROV – Forenklet risiko- og vesentlighetsanalyse for basisorganisasjonen – Drammen – 2020

En forenklet overordnet analyse av risiko- og vesentlighet i kommunens basisorganisasjon, med utgangspunkt i at «Nye Drammen» kommune er en ny organisasjon, sammenslått av de 3 tidligere kommunene Drammen, Nedre Eiker og Svelvik. Analysen tar for seg de forskjellige tjenestene og støttefunksjonene i kommunens virksomhet fordelt på de tre perspektivene samfunn, bruker og organisasjon, og gjelder for perioden 2020-2021. Den belyser områder innen kommunens virksomhet som det kan være hensiktsmessig å sette spesielt fokus på gjennom å utføre forvaltningsrevisjon og / eller eierskapskontroll. Formålet er å gi kontrollutvalget og kommunestyret et godt grunnlag for å utarbeide plan for forvaltningsrevisjon for valgperioden frem til 2023. Senere i valgperioden vil det bli gjennomført ytterligere en ROV for å se på de siste årene av valgperioden.