Etikkarbeid i kommunen – 2019

Last ned rapport: Etikkarbeid i kommunen – 2019

Revisjonen har undersøkt følgende i forvaltningsrevisjonen: Er Ringerike kommunes etiske retningslinjer kjent og forankret hos de ansatte. Har Ringerike kommune fungerende systemer som legger til rette for åpenhet, en god ytringskultur og muligheten for varsling? Har Ringerike kommune tilstrekkelige tiltak for å sikre betryggende kontroll og høy etisk standard i virksomheten?