Samfunnssikkerhet og beredskap – 2020

Last ned rapport

VKR har gjennomført en forvaltningsrevisjon av området samfunnssikkerhet og beredskap i Nesodden kommune.

Formålet med revisjonen er å undersøke om Nesodden kommune har god sikkerhet og beredskap for krisesituasjoner i samsvar med lov og forskrifter.

Prosjektet ser på kommunens organisering og gjennomføring av samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet, med tanke på planarbeidet, informasjon, opplæring, håndtering, øving og evaluering.