Utleieboliger – 2020

Last ned rapport: Utleieboliger – 2020

VKR har gjennomført en forvaltningsrevisjon av området utleieboliger i Ås kommune.

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å vurdere i hvilken grad Ås kommune forvalter utleieboliger på en tilfredsstillende måte.

Prosjektet ser på forvaltningen av utleieboligene i forhold til god ressursutnyttelse, jobbe mot gjeng leie på alle kommunale boliger, samt om leietakerne i kommunale boliger får tilstrekkelig boveiledning og oppfølging.