Vannkvalitet – 2021

Last ned rapport

VKR har gjennomført en forvaltningsrevisjon av vannkvalitet – Ringerike kommune.

Formålet med forvaltningsrevisjonen var å vurdere om drikkevannet i Ringerike blir betryggende kontrollert.

Prosjektet har sett på om vannverkseier sikrer at drikkevannet er helsemessig trygt, klart og uten fremtredende lukt, smak og farge, samt om vannverkseier har etablert internkontroll ved vannforsyningssystemet og sikrer at denne følges opp.