Forvaltningsrevisjon om etikk

Forvaltningsrevisjon fra Ringerike kommune viser at det er grunnlag for å anbefale kommunen å blant annet iverksette tiltak for å styrke ytringskulturen, samt å styrke interne arenaer med fokus på etikk.

Les hele rapporten her