Fungerer det psykososiale skolemiljøet ved skolene slik det skal? Hva med legemiddelhåndtering, ernæring og aktivitet innen eldreomsorgen? Eller hva med kommunens håndtering av vold, trusler og trakassering rettet mot kommunens ansatte?

Dette er typiske temaer for forvaltningsrevisjon. Andre eksempler kan være brukere av økonomisk sosialhjelp og i hvilken grad blir disse selvhjulpne, samfunnssikkerhet og beredskapsarbeid i kommunen eller psykisk helsevern. Forvaltningsrevisjon handler om å gi en objektiv vurdering av slike tema fra et uavhengig ståsted. Bredden i prosjektene vi utfører er stor og speiler kommunenes kompleksitet.

I et forvaltningsrevisjonsprosjekt vil vi normalt gjennomgå dokumentasjon, innhente statistikk og foreta intervjuer av f.eks beslutningstakere, ansatte og brukere av en tjeneste. Når vi gjennomfører slike prosjekter er det viktig for oss å innhente informasjon fra flere ulike kilder og perspektiver.

Vår overordnede målsetting er at våre rapporter skal være balanserte og oppnå en virkning, med andre ord legge til rette for læring og forbedring.


NKRF rapportsøk

Søk i rapporter publisert av norske kommunerevisjoner.

Søk her