DSC1211B
Viken kommunerevisjon IKS
Org.nr.: 985 731 098 MVA
Tlf: 409 10 200
post@vkrevisjon.no

Hovedkontor – Drammen

Postadresse: Postboks 4197, 3005 Drammen
Besøksadresse: Øvre Eiker vei 14, 3048 Drammen
Avdelingskontor – Hønefoss
Postadresse: Postboks 123, Sentrum, 3502 Hønefoss
Besøksadresse: Osloveien 1, 3511 Hønefoss
Avdelingskontor – Ski
Postadresse: Postboks 173, 1401 Ski
Besøksadresse: Parkaksen 7, 1400 Ski
Avdelingskontor – Hallingdal
.
Besøksadresse: Alfarvegen 117, 3540 Nesbyen