Hovedkontor Drammen

Daglig leder

Inger Anne Fredriksen

91 39 05 18 | send e-post
Leder forvaltningsrevisjon

Torkild Halvorsen

90 57 54 87 | send e-post
Leder regnskapsrevisjon/ Statsautorisert revisor

Marianne B. Elverum

91 58 93 94 | send e-post
Administrasjonskonsulent

Line Merete Erdal Galston

45 42 65 02 | send e-post
Forvaltningsrevisor / Jurist

Ann Heidi Jebsen

90 62 93 54 | send e-post
Regnskapsrevisor

Chi Nguyen

45 44 14 11 | send e-post
Forvaltningsrevisor / Siviløkonom

Frode Hegstad Christoffersen

99 69 48 79 | send e-post
Forvaltningsrevisor / Jurist

Gisle Skaaden

90 05 31 48 | send e-post
Regnskapsrevisor / Siviløkonom

Havva Adiyaman

93 26 50 61 | send e-post
Regnskapsrevisor

Janne Weiby Klevjer

99 16 55 85 | send e-post
Regnskapsrevisor / Statsautorisert revisor

Krityendra Sharma

47 67 53 60 | send e-post
Regnskapsrevisor / Statsautorisert revisor

Shweta Garg

92 05 15 70 | send e-post
Regnskapsrevisor / Statsautorisert revisor

Vidar Fekjan

98 20 71 00 | send e-post
Regnskapsrevisor

Solfrid Holtan

send e-post
Regnskapsrevisor

Inger Lise Nilsen

send e-post
Forvaltningsrevisor

Hanne Ingeborg Tømte

95 93 07 65 | send e-post
Regnskapsrevisor

Margrethe Havre

47 24 23 23 | send e-post

Avdelingskontor Follo

Stedlig leder Follo / Statsautorisert revisor

Steinar Neby

95 21 88 99 | send e-post
Regnskapsrevisor / Statsautorisert revisor

Camilla Lundby

93 82 98 93 | send e-post
Forvaltningsrevisor

Even Tveter

91 16 31 39 | send e-post
Regnskapsrevisor

Faith Kristiansen

94 21 40 04 | send e-post
Forvaltningsrevisor / Samfunnsviter

Maria Ekman

48 04 54 34 | send e-post

Avdelingskontor Hønefoss

Forvaltningsrevisor / Diplomøkonom (Bachelor of Management)

Gjermund Røren

91 18 40 72 | send e-post
Regnskapsrevisor

Kristin Haugen

99 16 27 15 | send e-post
Regnskapsrevisor

Jorunn Solberg

97 96 41 37 | send e-post

Avdelingskontor Hallingdal

Regnskapsrevisor

Brynhild Børtnes

41 92 77 00 | send e-post
Regnskapsrevisor

Turid Berglund Ekeberg

95 28 84 25 | send e-post
Regnskapsrevisor

Håkon Auke

41 49 68 68 | send e-post