Rapporter

Her finner du rapporter fra gjennomførte forvaltningsrevisjoner, undersøkelser og eierskapskontroll i våre eierkommuner de siste årene. Bruk filtreringen til å finne alle rapporter fra en kommune, eller sorter på utvalgte tema.

Antall rapporter:
Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Arbeidsmiljø på sykehjem og i boliger for voksne – 2022

Ås

VKR har ferdigstilt rapport for Ås kommune hvor formålet med prosjektet har vært å kartlegge og vurdere om kommunen sørger for et forsvarlig arbeidsmiljø ved kommunens sykehjem og boliger for voksne. Herunder både det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet, samt sykefravær og sykefraværsoppfølging.

Last ned rapport: Arbeidsmiljø på sykehjem og i boliger for voksne – 2022
Les mer om denne rapporten
Nedsatt funksjonsevne

Mennesker med nedsatt funksjonsevne – 2022

Kongsberg

VKR har ferdigstilt rapport for Kongsberg kommune hvor formålet med prosjektet har vært å kartlegge og vurdere om kommunen sørger for at innbyggere med fysisk nedsatt funksjonsevne sin velferd ivaretas, herunder hvordan kommunen legger til rette for at denne gruppen innbyggere får medvirke i utformingen av tjenesten

Last ned rapport: Mennesker med nedsatt funksjonsevne – 2022
Les mer om denne rapporten
Utvikling

Nærutvalgene – 2022

Drammen

I revisjonen utført for Drammen kommune vurderes det om nærutvalgene bidrar til sterkere lokaldemokratiske løsninger gjennom å medvirke og påvirke politiske beslutninger i kommunen. Problemstillingene har blant annet handlet om kjennskap til og informasjon om utvalgene, roller og forventninger samt om kommunen synliggjør hvordan utvalgenes innspill gjør en forskjell når det tas beslutninger.

Last ned rapport: Nærutvalgene – 2022
Les mer om denne rapporten
Psykisk helsevern

Psykisk helse og rus – 2022

Ringerike

Viken kommunerevisjon gjennomførte en revisjon som så på hvordan Ringerike kommune ivaretok sine oppgaver innen psykisk helsearbeid og rus for […]

Last ned rapport: Psykisk helse og rus – 2022
Les mer om denne rapporten
Byggesak

Dispensasjonspraksis i byggesaker – 2022

Rollag

Viken kommunerevisjon har gjennomført forvaltningsrevisjon av dispensasjonspraksis i byggesaker i Rollag kommune. Rapporten viser at kommunen i hovedsak har en […]

Last ned rapport: Dispensasjonspraksis i byggesaker – 2022
Les mer om denne rapporten
Utdanning

Spesialundervisning – 2021

Kongsberg

Vi har gjennomført forvaltningsrevisjon av spesialundervisning i Kongsberg kommune. Rapporten viser at mye blir gjort riktig og godt, men samtidig […]

Last ned rapport: Spesialundervisning – 2021
Les mer om denne rapporten
Økonomisk styring

Budsjettering og budsjettstyring – 2021

Kongsberg

Vi har gjennomført forvaltningsrevisjon av budsjettering og budsjettstyring innenfor helse og omsorg i Kongsberg kommune. Rapporten viser at kommunens arbeider […]

Last ned rapport: Budsjettering og budsjettstyring – 2021
Les mer om denne rapporten
Internkontroll og kvalitetssikring

Personvern – 2021

Drammen

VKR har gjennomført en forvaltningsrevisjon av personvern – Drammen kommune. Formålet med forvaltningsrevisjonen var å vurdere i hvilken grad kommunen har gjennomført […]

Last ned rapport: Personvern – 2021
Les mer om denne rapporten
Helse og omsorg

Samhandlingsreformen innen somatikk, psykisk helse og rus – 2021

Drammen

VKR har gjennomført en forvaltningsrevisjon av samhandlingsreformen – Drammen kommune. Formålet med forvaltningsrevisjonen var å vurdere kommunens tjenestetilbud innenfor området somatikk og […]

Last ned rapport: Samhandlingsreformen innen somatikk, psykisk helse og rus – 2021
Les mer om denne rapporten
Utdanning

Kommunens oppfølging av aktivitetsplaner – 2021

Flå

VKR har gjennomført en undersøkelse av kommunens oppfølging av aktivitetsplaner – Flå kommune. Prosjektet har sett på om Flå skole følger […]

Last ned rapport: Kommunens oppfølging av aktivitetsplaner – 2021
Les mer om denne rapporten
Sosiale tjenester

Sosialhjelp til bosatte flyktninger – 2021

Sigdal

VKR har gjennomført en forvaltningsrevisjon av temaet sosialhjelp til bosatte flyktninger – Sigdal kommune. Prosjektet har sett på om tildeling av […]

Last ned rapport: Sosialhjelp til bosatte flyktninger – 2021
Les mer om denne rapporten
Administrasjon

Hjulgraveren – 2021

Enebakk

VKR har gjennomført en undersøkelse av forhold knyttet til leasing av hjulgraver – Enebakk kommune. Formålet med forvaltningsrevisjonen var å vurdere […]

Last ned rapport: Hjulgraveren – 2021
Les mer om denne rapporten
Helse og omsorg

Tildeling av helse- og omsorgstjenester – 2020

Hol

VKR har på oppdrag fra rådmannen gjennomført en undersøkelse av området helse- og omsorgssektoren – Hol kommune. Formålet med forvaltningsrevisjonen var å vurdere […]

Last ned rapport: Tildeling av helse- og omsorgstjenester – 2020
Les mer om denne rapporten
Økonomisk styring

Investeringsprosjekter VA – 2020

Flesberg

VKR har gjennomført en forvaltningsrevisjon av området investeringsprosjekter VA – Flesberg kommune. Formålet med forvaltningsrevisjonen var å vurdere kommunens planlegging og styring av […]

Last ned rapport: Investeringsprosjekter VA – 2020
Les mer om denne rapporten
Eierskapskontroll

Eierstyring – 2020

Kongsberg

VKR har gjennomført en eierskapskontroll av området Eierstyring – Kongsberg kommune. Formålet var å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av kommunens generelle arbeid med eierstyring […]

Last ned rapport: Eierstyring – 2020
Les mer om denne rapporten
Helse og omsorg

Medisinering, ernæring og hygiene – 2020

Sigdal

VKR har gjennomført en forvaltningsrevisjon av området interkontroll og praksis på områdene medisinering, ernæring og hygiene innen hjemmebaserte tjenester og sykehjem – […]

Last ned rapport: Medisinering, ernæring og hygiene – 2020
Les mer om denne rapporten
Helse og omsorg

Ernæringsarbeid – 2020

Rollag

VKR har gjennomført en forvaltningsrevisjon av området Ernæringsarbeid – Rollag kommune. Formålet med forvaltningsrevisjonen var å vurdere kommunens ernæringsarbeid innenfor institusjon og hjemmebaserte […]

Last ned rapport: Ernæringsarbeid – 2020
Les mer om denne rapporten
Utdanning

Elevenes rett til trygt og godt skolemiljø – 2020

Kongsberg

VKR har gjennomført en forvaltningsrevisjon av området psykososialt skolemiljø – Kongsberg kommune. Formålet med forvaltningsrevisjonen var å vurdere kommunens etterlevelse av regelverket på […]

Last ned rapport: Elevenes rett til trygt og godt skolemiljø – 2020
Les mer om denne rapporten
Administrasjon

Åpenhetsrapport 2020

Buskerud fylkeskommune

Formålet med åpenhetsrapporten er å gjøre regnskapsbrukere i stand til å gjøre seg opp en mening om revisjonsselskapet, dets organisering, […]

Last ned rapport: Åpenhetsrapport 2020
Les mer om denne rapporten
ROV - Risiko- og vesentlighetsanalyse

ROV – Risiko- og vesentlighetsanalyse – Ås – 2020

Ås

En overordnet analyse av risiko- og vesentlighet i kommunen. Analysen tar for seg de forskjellige tjenestene og støttefunksjonene i kommunens […]

Last ned rapport: ROV – Risiko- og vesentlighetsanalyse – Ås – 2020
Les mer om denne rapporten
ROV - Risiko- og vesentlighetsanalyse

ROV – Risiko- og vesentlighetsanalyse – Øvre Eiker – 2020

Øvre Eiker

En overordnet analyse av risiko- og vesentlighet i kommunen. Analysen tar for seg de forskjellige tjenestene og støttefunksjonene i kommunens […]

Last ned rapport: ROV – Risiko- og vesentlighetsanalyse – Øvre Eiker – 2020
Les mer om denne rapporten
ROV - Risiko- og vesentlighetsanalyse

ROV – Risiko- og vesentlighetsanalyse – Sigdal – 2020

Sigdal

En overordnet analyse av risiko- og vesentlighet i kommunen. Analysen tar for seg de forskjellige tjenestene og støttefunksjonene i kommunens […]

Last ned rapport: ROV – Risiko- og vesentlighetsanalyse – Sigdal – 2020
Les mer om denne rapporten
ROV - Risiko- og vesentlighetsanalyse

ROV – Risiko- og vesentlighetsanalyse – Rollag – 2020

Rollag

En overordnet analyse av risiko- og vesentlighet i kommunen. Analysen tar for seg de forskjellige tjenestene og støttefunksjonene i kommunens […]

Last ned rapport: ROV – Risiko- og vesentlighetsanalyse – Rollag – 2020
Les mer om denne rapporten
ROV - Risiko- og vesentlighetsanalyse

ROV – Risiko- og vesentlighetsanalyse – Ringerike – 2020

Ringerike

En overordnet analyse av risiko- og vesentlighet i kommunen. Analysen tar for seg de forskjellige tjenestene og støttefunksjonene i kommunens […]

Last ned rapport: ROV – Risiko- og vesentlighetsanalyse – Ringerike – 2020
Les mer om denne rapporten
ROV - Risiko- og vesentlighetsanalyse

ROV – Risiko- og vesentlighetsanalyse – Nore og Uvdal – 2020

Nore og Uvdal

En overordnet analyse av risiko- og vesentlighet i kommunen. Analysen tar for seg de forskjellige tjenestene og støttefunksjonene i kommunens […]

Last ned rapport: ROV – Risiko- og vesentlighetsanalyse – Nore og Uvdal – 2020
Les mer om denne rapporten
ROV - Risiko- og vesentlighetsanalyse

ROV – Risiko- og vesentlighetsanalyse – Nesodden – 2020

Nesodden

En overordnet analyse av risiko- og vesentlighet i kommunen. Analysen tar for seg de forskjellige tjenestene og støttefunksjonene i kommunens […]

Last ned rapport: ROV – Risiko- og vesentlighetsanalyse – Nesodden – 2020
Les mer om denne rapporten
ROV - Risiko- og vesentlighetsanalyse

ROV – Risiko- og vesentlighetsanalyse – Modum – 2020

Modum

En overordnet analyse av risiko- og vesentlighet i kommunen. Analysen tar for seg de forskjellige tjenestene og støttefunksjonene i kommunens […]

Last ned rapport: ROV – Risiko- og vesentlighetsanalyse – Modum – 2020
Les mer om denne rapporten
ROV - Risiko- og vesentlighetsanalyse

ROV – Risiko- og vesentlighetsanalyse – Krødsherad – 2020

Krødsherad

En overordnet analyse av risiko- og vesentlighet i kommunen. Analysen tar for seg de forskjellige tjenestene og støttefunksjonene i kommunens […]

Last ned rapport: ROV – Risiko- og vesentlighetsanalyse – Krødsherad – 2020
Les mer om denne rapporten
ROV - Risiko- og vesentlighetsanalyse

ROV – Risiko- og vesentlighetsanalyse for eierskapskontroll – Kongsberg – 2020

Kongsberg

En overordnet analyse av risiko- og vesentlighet i forhold til selskaper kommunen har eierinteresser i. Den belyser områder innen kommunens […]

Last ned rapport: ROV – Risiko- og vesentlighetsanalyse for eierskapskontroll – Kongsberg – 2020
Les mer om denne rapporten
ROV - Risiko- og vesentlighetsanalyse

ROV – Risiko- og vesentlighetsanalyse for basisorganisasjonen – Kongsberg – 2020

Kongsberg

En overordnet analyse av risiko- og vesentlighet av kommunens basisorganisasjon. Analysen tar for seg de forskjellige tjenestene og støttefunksjonene i […]

Last ned rapport: ROV – Risiko- og vesentlighetsanalyse for basisorganisasjonen – Kongsberg – 2020
Les mer om denne rapporten
ROV - Risiko- og vesentlighetsanalyse

ROV – Risiko- og vesentlighetsanalyse – Hol – 2020

Hol

En overordnet analyse av risiko- og vesentlighet i kommunen. Analysen tar for seg de forskjellige tjenestene og støttefunksjonene i kommunens […]

Last ned rapport: ROV – Risiko- og vesentlighetsanalyse – Hol – 2020
Les mer om denne rapporten
ROV - Risiko- og vesentlighetsanalyse

ROV – Risiko- og vesentlighetsanalyse – Flå – 2020

Flå

En overordnet analyse av risiko- og vesentlighet i kommunen. Analysen tar for seg de forskjellige tjenestene og støttefunksjonene i kommunens […]

Last ned rapport: ROV – Risiko- og vesentlighetsanalyse – Flå – 2020
Les mer om denne rapporten
ROV - Risiko- og vesentlighetsanalyse

ROV – Risiko- og vesentlighetsanalyse – Flesberg – 2020

Flesberg

En overordnet analyse av risiko- og vesentlighet i kommunen. Analysen tar for seg de forskjellige tjenestene og støttefunksjonene i kommunens […]

Last ned rapport: ROV – Risiko- og vesentlighetsanalyse – Flesberg – 2020
Les mer om denne rapporten
ROV - Risiko- og vesentlighetsanalyse

ROV – Risiko- og vesentlighetsanalyse for eierskapskontroll – Drammen – 2020

Drammen

En overordnet analyse av risiko- og vesentlighet i forhold til selskaper kommunen har eierinteresser i. Den belyser områder innen kommunens […]

Last ned rapport: ROV – Risiko- og vesentlighetsanalyse for eierskapskontroll – Drammen – 2020
Les mer om denne rapporten
ROV - Risiko- og vesentlighetsanalyse

ROV – Forenklet risiko- og vesentlighetsanalyse for basisorganisasjonen – Drammen – 2020

Drammen

En forenklet overordnet analyse av risiko- og vesentlighet i kommunens basisorganisasjon, med utgangspunkt i at «Nye Drammen» kommune er en […]

Last ned rapport: ROV – Forenklet risiko- og vesentlighetsanalyse for basisorganisasjonen – Drammen – 2020
Les mer om denne rapporten
ROV - Risiko- og vesentlighetsanalyse

ROV – Risiko- og vesentlighetsanalyse – Enebakk – 2020

Enebakk

En overordnet analyse av risiko- og vesentlighet i kommunen. Analysen tar for seg de forskjellige tjenestene og støttefunksjonene i kommunens […]

Last ned rapport: ROV – Risiko- og vesentlighetsanalyse – Enebakk – 2020
Les mer om denne rapporten
Utdanning

Psykososialt skolemiljø – 2020

Ringerike

VKR har gjennomført en forvaltningsrevisjon av området psykososialt skolemiljø i Ringerike kommune Formålet med forvaltningsrevisjonen er å vurdere etterlevelse av regelverket […]

Last ned rapport: Psykososialt skolemiljø – 2020
Les mer om denne rapporten
Utdanning

Psykososialt skolemiljø – 2020

Ås

VKR har gjennomført en forvaltningsrevisjon av området psykososialt skolemiljø i Ås kommune. Formålet med forvaltningsrevisjonen er å vurdere etterlevelse av regelverket […]

Last ned rapport: Psykososialt skolemiljø – 2020
Les mer om denne rapporten
Utdanning

Psykososialt skolemiljø ved Buskerud skole – 2020

Modum

VKR har gjennomført en forvaltningsrevisjon av området psykososialt skolemiljø ved Buskerud skole – Modum kommune. Formålet med forvaltningsrevisjonen er å vurdere […]

Last ned rapport: Psykososialt skolemiljø ved Buskerud skole – 2020
Les mer om denne rapporten
Utdanning

Psykososialt skolemiljø ved Vikersund skole – 2020

Modum

VKR har gjennomført en forvaltningsrevisjon av området psykososialt skolemiljø ved Vikersund skole – Modum kommune. Formålet med forvaltningsrevisjonen er å vurdere […]

Last ned rapport: Psykososialt skolemiljø ved Vikersund skole – 2020
Les mer om denne rapporten
Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Arbeidsmiljø ved helseinstitusjoner – 2020

Nesodden

VKR har gjennomført en forvaltningsrevisjon av området arbeidsmiljøet ved helseinstitusjoner i Nesodden kommune. Formålet med forvaltningsrevisjonen er å vurdere arbeidsmiljøet ved […]

Last ned rapport: Arbeidsmiljø ved helseinstitusjoner – 2020
Les mer om denne rapporten
Eiendomsforvaltning

Utleieboliger – 2020

Ås

VKR har gjennomført en forvaltningsrevisjon av området utleieboliger i Ås kommune. Formålet med forvaltningsrevisjonen er å vurdere i hvilken grad Ås […]

Last ned rapport: Utleieboliger – 2020
Les mer om denne rapporten
Arbeidsgiverpolitikk

Sykefraværsoppfølging – 2020

Enebakk

VKR har gjennomført forvaltningsrevisjon av området sykefraværsoppfølging i Enebakk kommune. Formålet med forvaltningsrevisjonen er å vurdere om Enebakk kommune har tilfredsstillende […]

Last ned rapport: Sykefraværsoppfølging – 2020
Les mer om denne rapporten
Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Arbeidsmiljø for ansatte ved grunnskolen – 2020

Ås

VKR har gjennomført en forvaltningsrevisjon av arbeidsmiljøet for ansatte ved grunnskolen i Ås kommune. Formålet med forvaltningsrevisjonen er å vurdere […]

Last ned rapport: Arbeidsmiljø for ansatte ved grunnskolen – 2020
Les mer om denne rapporten
Helse og omsorg

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) – 2020

Sande

VKR har gjennomført en forvaltningsrevisjon av området brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i Sande Kommune. Formålet med prosjekt er å undersøke om […]

Last ned rapport: Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) – 2020
Les mer om denne rapporten
Utdanning

Hønefoss skole – 2020

Ringerike

VKR har gjennomført forvaltningsrevisjon av sentrale saker knyttet til nedleggelsen av Hønefoss skole.
Vi undersøkte om saksframlegg og saksbehandling i utvalgte saker knyttet til nedleggelsen av Hønefoss skole har vært i samsvar med lovkrav og god forvaltningsskikk.

Last ned rapport: Hønefoss skole – 2020
Les mer om denne rapporten
Administrasjon

Samhandlingsreformen – 2019

Enebakk

Har Enebakk kommune styring og kontroll med samhandlingsreformen og virker den etter hensikten? Hvordan fungerer samarbeid og informasjonsflyt med Akershus universitetssykehus og andre helseforetak? Hvordan fungerer samarbeid med Follo Lokalmedisinske Senter IKS?

Last ned rapport: Samhandlingsreformen – 2019
Les mer om denne rapporten
Helse og omsorg

Legemiddelhåndtering og ernæringsarbeid – 2019

Ringerike

I denne forvaltningsrevisjonen undersøkte vi hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor medisinering og ernæring. Vi så også på om tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres, og om de er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes.

Last ned rapport: Legemiddelhåndtering og ernæringsarbeid – 2019
Les mer om denne rapporten
Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Vold, trusler og trakassering – 2019

Drammen

I denne forvaltningsrevisjonen undersøkte vi om vold, trusler og trakassering mot ansatte i Drammen kommune er av et slikt omfang at det går utover arbeidsmiljøet, og hva som evt. gjøres for å forebygge dette. Vi konkluderer blant annet med at vi mener at omfanget av vold, trusler og trakassering av ansatte fra kunder og i internt arbeidsmiljø i Drammen kommune som helhet, og i deler av kommunen, har en så stor forekomst at det kan utgjøre et arbeidsmiljøproblem.

Last ned rapport: Vold, trusler og trakassering – 2019
Les mer om denne rapporten
Etikk og varsling

Etikkarbeid i kommunen – 2019

Ringerike

Revisjonen har undersøkt følgende i forvaltningsrevisjonen: Er Ringerike kommunes etiske retningslinjer kjent og forankret hos de ansatte. Har Ringerike kommune fungerende systemer som legger til rette for åpenhet, en god ytringskultur og muligheten for varsling? Har Ringerike kommune tilstrekkelige tiltak for å sikre betryggende kontroll og høy etisk standard i virksomheten?

Last ned rapport: Etikkarbeid i kommunen – 2019
Les mer om denne rapporten

NKRF rapportsøk

Søk i rapporter publisert av norske kommunerevisjoner.

Søk her

Rapportoversikt 2015 til 2019

Her har vi en samlet oversikt over rapporter utgitt i 2015 til 2019.

Gå til arkiv