Rapporter

Her finner du rapporter fra gjennomførte forvaltningsrevisjoner, undersøkelser og eierskapskontroll i våre eierkommuner de siste årene. Bruk filtreringen til å finne alle rapporter fra en kommune, eller sorter på utvalgte tema.

Internkontroll og kvalitetssikring

Personvern – 2021

Drammen

VKR har gjennomført en forvaltningsrevisjon av personvern – Drammen kommune. Formålet med forvaltningsrevisjonen var å vurdere i hvilken grad kommunen har gjennomført […]

Last ned rapporten | Les mer
Vann, avløp og renovasjon

Vannkvalitet – 2021

Ringerike

VKR har gjennomført en forvaltningsrevisjon av vannkvalitet – Ringerike kommune. Formålet med forvaltningsrevisjonen var å vurdere om drikkevannet i Ringerike blir betryggende […]

Last ned rapporten | Les mer
Helse og omsorg

Samhandlingsreformen innen somatikk, psykisk helse og rus – 2021

Drammen

VKR har gjennomført en forvaltningsrevisjon av samhandlingsreformen – Drammen kommune. Formålet med forvaltningsrevisjonen var å vurdere kommunens tjenestetilbud innenfor området somatikk og […]

Last ned rapporten | Les mer
Utdanning

Kommunens oppfølging av aktivitetsplaner – 2021

Flå

VKR har gjennomført en undersøkelse av kommunens oppfølging av aktivitetsplaner – Flå kommune. Prosjektet har sett på om Flå skole følger […]

Last ned rapporten | Les mer
Sosiale tjenester

Sosialhjelp til bosatte flyktninger – 2021

Sigdal

VKR har gjennomført en forvaltningsrevisjon av temaet sosialhjelp til bosatte flyktninger – Sigdal kommune. Prosjektet har sett på om tildeling av […]

Last ned rapporten | Les mer
Administrasjon

Hjulgraveren – 2021

Enebakk

VKR har gjennomført en undersøkelse av forhold knyttet til leasing av hjulgraver – Enebakk kommune. Formålet med forvaltningsrevisjonen var å vurdere […]

Last ned rapporten | Les mer
Helse og omsorg

Tildeling av helse- og omsorgstjenester – 2020

Hol

VKR har på oppdrag fra rådmannen gjennomført en undersøkelse av området helse- og omsorgssektoren – Hol kommune. Formålet med forvaltningsrevisjonen var å vurdere […]

Last ned rapporten | Les mer
Økonomisk styring

Investeringsprosjekter VA – 2020

Flesberg

VKR har gjennomført en forvaltningsrevisjon av området investeringsprosjekter VA – Flesberg kommune. Formålet med forvaltningsrevisjonen var å vurdere kommunens planlegging og styring av […]

Last ned rapporten | Les mer
Eierskapskontroll

Eierstyring – 2020

Kongsberg

VKR har gjennomført en eierskapskontroll av området Eierstyring – Kongsberg kommune. Formålet var å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av kommunens generelle arbeid med eierstyring […]

Last ned rapporten | Les mer
Helse og omsorg

Medisinering, ernæring og hygiene – 2020

Sigdal

VKR har gjennomført en forvaltningsrevisjon av området interkontroll og praksis på områdene medisinering, ernæring og hygiene innen hjemmebaserte tjenester og sykehjem – […]

Last ned rapporten | Les mer
Helse og omsorg

Ernæringsarbeid – 2020

Rollag

VKR har gjennomført en forvaltningsrevisjon av området Ernæringsarbeid – Rollag kommune. Formålet med forvaltningsrevisjonen var å vurdere kommunens ernæringsarbeid innenfor institusjon og hjemmebaserte […]

Last ned rapporten | Les mer
Utdanning

Elevenes rett til trygt og godt skolemiljø – 2020

Kongsberg

VKR har gjennomført en forvaltningsrevisjon av området psykososialt skolemiljø – Kongsberg kommune. Formålet med forvaltningsrevisjonen var å vurdere kommunens etterlevelse av regelverket på […]

Last ned rapporten | Les mer
Administrasjon

Åpenhetsrapport 2020

Buskerud fylkeskommune

Formålet med åpenhetsrapporten er å gjøre regnskapsbrukere i stand til å gjøre seg opp en mening om revisjonsselskapet, dets organisering, […]

Last ned rapporten | Les mer
ROV - Risiko- og vesentlighetsanalyse

ROV – Risiko- og vesentlighetsanalyse – Ås – 2020

Ås

En overordnet analyse av risiko- og vesentlighet i kommunen. Analysen tar for seg de forskjellige tjenestene og støttefunksjonene i kommunens […]

Last ned rapporten | Les mer
ROV - Risiko- og vesentlighetsanalyse

ROV – Risiko- og vesentlighetsanalyse – Øvre Eiker – 2020

Øvre Eiker

En overordnet analyse av risiko- og vesentlighet i kommunen. Analysen tar for seg de forskjellige tjenestene og støttefunksjonene i kommunens […]

Last ned rapporten | Les mer
ROV - Risiko- og vesentlighetsanalyse

ROV – Risiko- og vesentlighetsanalyse – Sigdal – 2020

Sigdal

En overordnet analyse av risiko- og vesentlighet i kommunen. Analysen tar for seg de forskjellige tjenestene og støttefunksjonene i kommunens […]

Last ned rapporten | Les mer
ROV - Risiko- og vesentlighetsanalyse

ROV – Risiko- og vesentlighetsanalyse – Rollag – 2020

Rollag

En overordnet analyse av risiko- og vesentlighet i kommunen. Analysen tar for seg de forskjellige tjenestene og støttefunksjonene i kommunens […]

Last ned rapporten | Les mer
ROV - Risiko- og vesentlighetsanalyse

ROV – Risiko- og vesentlighetsanalyse – Ringerike – 2020

Ringerike

En overordnet analyse av risiko- og vesentlighet i kommunen. Analysen tar for seg de forskjellige tjenestene og støttefunksjonene i kommunens […]

Last ned rapporten | Les mer
ROV - Risiko- og vesentlighetsanalyse

ROV – Risiko- og vesentlighetsanalyse – Nore og Uvdal – 2020

Nore og Uvdal

En overordnet analyse av risiko- og vesentlighet i kommunen. Analysen tar for seg de forskjellige tjenestene og støttefunksjonene i kommunens […]

Last ned rapporten | Les mer
ROV - Risiko- og vesentlighetsanalyse

ROV – Risiko- og vesentlighetsanalyse – Nesodden – 2020

Nesodden

En overordnet analyse av risiko- og vesentlighet i kommunen. Analysen tar for seg de forskjellige tjenestene og støttefunksjonene i kommunens […]

Last ned rapporten | Les mer
ROV - Risiko- og vesentlighetsanalyse

ROV – Risiko- og vesentlighetsanalyse – Modum – 2020

Modum

En overordnet analyse av risiko- og vesentlighet i kommunen. Analysen tar for seg de forskjellige tjenestene og støttefunksjonene i kommunens […]

Last ned rapporten | Les mer
ROV - Risiko- og vesentlighetsanalyse

ROV – Risiko- og vesentlighetsanalyse – Krødsherad – 2020

Krødsherad

En overordnet analyse av risiko- og vesentlighet i kommunen. Analysen tar for seg de forskjellige tjenestene og støttefunksjonene i kommunens […]

Last ned rapporten | Les mer
ROV - Risiko- og vesentlighetsanalyse

ROV – Risiko- og vesentlighetsanalyse for eierskapskontroll – Kongsberg – 2020

Kongsberg

En overordnet analyse av risiko- og vesentlighet i forhold til selskaper kommunen har eierinteresser i. Den belyser områder innen kommunens […]

Last ned rapporten | Les mer
ROV - Risiko- og vesentlighetsanalyse

ROV – Risiko- og vesentlighetsanalyse for basisorganisasjonen – Kongsberg – 2020

Kongsberg

En overordnet analyse av risiko- og vesentlighet av kommunens basisorganisasjon. Analysen tar for seg de forskjellige tjenestene og støttefunksjonene i […]

Last ned rapporten | Les mer
ROV - Risiko- og vesentlighetsanalyse

ROV – Risiko- og vesentlighetsanalyse – Hol – 2020

Hol

En overordnet analyse av risiko- og vesentlighet i kommunen. Analysen tar for seg de forskjellige tjenestene og støttefunksjonene i kommunens […]

Last ned rapporten | Les mer
ROV - Risiko- og vesentlighetsanalyse

ROV – Risiko- og vesentlighetsanalyse – Flå – 2020

Flå

En overordnet analyse av risiko- og vesentlighet i kommunen. Analysen tar for seg de forskjellige tjenestene og støttefunksjonene i kommunens […]

Last ned rapporten | Les mer
ROV - Risiko- og vesentlighetsanalyse

ROV – Risiko- og vesentlighetsanalyse – Flesberg – 2020

Flesberg

En overordnet analyse av risiko- og vesentlighet i kommunen. Analysen tar for seg de forskjellige tjenestene og støttefunksjonene i kommunens […]

Last ned rapporten | Les mer
ROV - Risiko- og vesentlighetsanalyse

ROV – Risiko- og vesentlighetsanalyse for eierskapskontroll – Drammen – 2020

Drammen

En overordnet analyse av risiko- og vesentlighet i forhold til selskaper kommunen har eierinteresser i. Den belyser områder innen kommunens […]

Last ned rapporten | Les mer
ROV - Risiko- og vesentlighetsanalyse

ROV – Forenklet risiko- og vesentlighetsanalyse for basisorganisasjonen – Drammen – 2020

Drammen

En forenklet overordnet analyse av risiko- og vesentlighet i kommunens basisorganisasjon, med utgangspunkt i at «Nye Drammen» kommune er en […]

Last ned rapporten | Les mer
ROV - Risiko- og vesentlighetsanalyse

ROV – Risiko- og vesentlighetsanalyse – Enebakk – 2020

Enebakk

En overordnet analyse av risiko- og vesentlighet i kommunen. Analysen tar for seg de forskjellige tjenestene og støttefunksjonene i kommunens […]

Last ned rapporten | Les mer
Utdanning

Psykososialt skolemiljø – 2020

Ringerike

VKR har gjennomført en forvaltningsrevisjon av området psykososialt skolemiljø i Ringerike kommune Formålet med forvaltningsrevisjonen er å vurdere etterlevelse av regelverket […]

Last ned rapporten | Les mer
Utdanning

Psykososialt skolemiljø – 2020

Ås

VKR har gjennomført en forvaltningsrevisjon av området psykososialt skolemiljø i Ås kommune. Formålet med forvaltningsrevisjonen er å vurdere etterlevelse av regelverket […]

Last ned rapporten | Les mer
Utdanning

Psykososialt skolemiljø ved Buskerud skole – 2020

Modum

VKR har gjennomført en forvaltningsrevisjon av området psykososialt skolemiljø ved Buskerud skole – Modum kommune. Formålet med forvaltningsrevisjonen er å vurdere […]

Last ned rapporten | Les mer
Utdanning

Psykososialt skolemiljø ved Vikersund skole – 2020

Modum

VKR har gjennomført en forvaltningsrevisjon av området psykososialt skolemiljø ved Vikersund skole – Modum kommune. Formålet med forvaltningsrevisjonen er å vurdere […]

Last ned rapporten | Les mer
Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Arbeidsmiljø ved helseinstitusjoner – 2020

Nesodden

VKR har gjennomført en forvaltningsrevisjon av området arbeidsmiljøet ved helseinstitusjoner i Nesodden kommune. Formålet med forvaltningsrevisjonen er å vurdere arbeidsmiljøet ved […]

Last ned rapporten | Les mer
Eiendomsforvaltning

Utleieboliger – 2020

Ås

VKR har gjennomført en forvaltningsrevisjon av området utleieboliger i Ås kommune. Formålet med forvaltningsrevisjonen er å vurdere i hvilken grad Ås […]

Last ned rapporten | Les mer
Arbeidsgiverpolitikk

Sykefraværsoppfølging – 2020

Enebakk

VKR har gjennomført forvaltningsrevisjon av området sykefraværsoppfølging i Enebakk kommune. Formålet med forvaltningsrevisjonen er å vurdere om Enebakk kommune har tilfredsstillende […]

Last ned rapporten | Les mer
Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Arbeidsmiljø for ansatte ved grunnskolen – 2020

Ås

VKR har gjennomført en forvaltningsrevisjon av arbeidsmiljøet for ansatte ved grunnskolen i Ås kommune. Formålet med forvaltningsrevisjonen er å vurdere […]

Last ned rapporten | Les mer
Helse og omsorg

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) – 2020

Sande

VKR har gjennomført en forvaltningsrevisjon av området brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i Sande Kommune. Formålet med prosjekt er å undersøke om […]

Last ned rapporten | Les mer
Beredskap

Samfunnssikkerhet og beredskap – 2020

Nesodden

VKR har gjennomført en forvaltningsrevisjon av området samfunnssikkerhet og beredskap i Nesodden kommune. Formålet med revisjonen er å undersøke om Nesodden […]

Last ned rapporten | Les mer
Vann, avløp og renovasjon

Vannkvalitet – 2019

Drammen

VKR har gjennomført revisjon på området vannkvalitet i Drammen kommune. Er drikkevannet helsemessig trygt? Hvordan er sikringen av drikkebassengene? Er det etablert betryggende internkontrollsystemer for vannforsyningssystemet?

Last ned rapporten | Les mer
Utdanning

Hønefoss skole – 2020

Ringerike

VKR har gjennomført forvaltningsrevisjon av sentrale saker knyttet til nedleggelsen av Hønefoss skole.
Vi undersøkte om saksframlegg og saksbehandling i utvalgte saker knyttet til nedleggelsen av Hønefoss skole har vært i samsvar med lovkrav og god forvaltningsskikk.

Last ned rapporten | Les mer
Administrasjon

Samhandlingsreformen – 2019

Enebakk

Har Enebakk kommune styring og kontroll med samhandlingsreformen og virker den etter hensikten? Hvordan fungerer samarbeid og informasjonsflyt med Akershus universitetssykehus og andre helseforetak? Hvordan fungerer samarbeid med Follo Lokalmedisinske Senter IKS?

Last ned rapporten | Les mer
Helse og omsorg

Legemiddelhåndtering og ernæringsarbeid – 2019

Ringerike

I denne forvaltningsrevisjonen undersøkte vi hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor medisinering og ernæring. Vi så også på om tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres, og om de er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes.

Last ned rapporten | Les mer
Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Vold, trusler og trakassering – 2019

Drammen

I denne forvaltningsrevisjonen undersøkte vi om vold, trusler og trakassering mot ansatte i Drammen kommune er av et slikt omfang at det går utover arbeidsmiljøet, og hva som evt. gjøres for å forebygge dette. Vi konkluderer blant annet med at vi mener at omfanget av vold, trusler og trakassering av ansatte fra kunder og i internt arbeidsmiljø i Drammen kommune som helhet, og i deler av kommunen, har en så stor forekomst at det kan utgjøre et arbeidsmiljøproblem.

Last ned rapporten | Les mer
Etikk og varsling

Etikkarbeid i kommunen – 2019

Ringerike

Revisjonen har undersøkt følgende i forvaltningsrevisjonen: Er Ringerike kommunes etiske retningslinjer kjent og forankret hos de ansatte. Har Ringerike kommune fungerende systemer som legger til rette for åpenhet, en god ytringskultur og muligheten for varsling? Har Ringerike kommune tilstrekkelige tiltak for å sikre betryggende kontroll og høy etisk standard i virksomheten?

Last ned rapporten | Les mer

NKRF rapportsøk

Søk i rapporter publisert av norske kommunerevisjoner.

Søk her

Rapportoversikt 2015 til 2019

Her har vi en samlet oversikt over rapporter utgitt i 2015 til 2019.

Gå til arkiv