Vi kan kommuner

Vi er et interkommunalt revisjonsselskap med spisskompetanse på kommunal og fylkeskommunal sektor. Selskapets primæroppgave er å levere revisjonstjenester av høy kvalitet og til konkurransedyktige priser for våre eiere. Vi skal vi være den beste revisjonsløsningen for kommuner og fylkeskommuner.


Tillit | Integritet | Kompetanse

Stilling ledig som forvaltningsrevisor!

Ønsker du å jobbe med rådgivning, analyse og utredning?

Se stillingsannonse her for mer informasjon.

Søknadsfrist 10. august 2020.

Ledige stillinger som regnskapsrevisor!

Ønsker du å jobbe med regnskapsrevisjon ved vårt nyetablerte kontor i Hallingdal?

Fra 2020 har vi fått 4 nye kommuner fra Hallingdal i vår portefølje, og vi søker etter oppdragsansvarlig revisor og revisormedarbeider til vårt nyetablerte kontor.

Se stillingsannonse her for mer informasjon.

Søknadsfrist 10. august 2020.

Aktuelt

Her finner du aktuelle saker for kommunal og fylkeskommunal virksomhet, og fra gjennomførte forvaltningsrevisjoner
Gå til arkiv

Vannkvalitet – 2019

VKR har gjennomført revisjon på området vannkvalitet i Drammen kommune. Er drikkevannet helsemessig trygt? Hvordan er sikringen av drikkebassengene? Er det etablert betryggende internkontrollsystemer for vannforsyningssystemet?

Rapport

Iverksatte tiltak knyttet til å redusere smittefare

13. mars 2020 I likhet med mange andre selskap og offentlige instanser, tar Viken Kommunerevisjon IKS (VKR) sitt samfunnsansvar for […]

Artikkel

Hønefoss skole – 2020

VKR har gjennomført forvaltningsrevisjon av sentrale saker knyttet til nedleggelsen av Hønefoss skole.
Vi undersøkte om saksframlegg og saksbehandling i utvalgte saker knyttet til nedleggelsen av Hønefoss skole har vært i samsvar med lovkrav og god forvaltningsskikk.

Rapport

Forvaltningsrevisjon om etikk

Forvaltningsrevisjon fra Ringerike kommune viser at det er grunnlag for å anbefale kommunen å blant annet iverksette tiltak for å […]

Artikkel

BKR+FDR=VKR

Follo distriktsrevisjon IKS har blitt en del av Buskerud Kommunerevisjon IKS, og selskapet har skiftet navn til Viken kommunerevisjon IKS. Vi har i dag 17 eierkommuner, og til sammen 26 ansatte. Dagens kontorstrukturer er videreført med hovedkontor i Drammen, og avdelingskontor på Hønefoss og i Ski.

Formålet med sammenslåingen er å få en konkurransedyktig og robust kommunal revisjonsenhet i Viken, med et stort fagmiljø og spisskompetanse på kommunal og fylkeskommunal sektor.