Vi kan kommuner

Vi er et interkommunalt revisjonsselskap med spisskompetanse på kommunal og fylkeskommunal sektor. Selskapets primæroppgave er å levere revisjonstjenester av høy kvalitet og til konkurransedyktige priser for våre eiere. Vi skal vi være den beste revisjonsløsningen for kommuner og fylkeskommuner.


Tillit | Integritet | Kompetanse

Aktuelt

Her finner du aktuelle saker for kommunal og fylkeskommunal virksomhet, og fra gjennomførte forvaltningsrevisjoner
Gå til arkiv

Iverksatte tiltak knyttet til å redusere smittefare

13. mars 2020 I likhet med mange andre selskap og offentlige instanser, tar Viken Kommunerevisjon IKS (VKR) sitt samfunnsansvar for […]

Artikkel

Hønefoss skole – 2020

VKR har gjennomført forvaltningsrevisjon av sentrale saker knyttet til nedleggelsen av Hønefoss skole.
Vi undersøkte om saksframlegg og saksbehandling i utvalgte saker knyttet til nedleggelsen av Hønefoss skole har vært i samsvar med lovkrav og god forvaltningsskikk.

Rapport

Forvaltningsrevisjon om etikk

Forvaltningsrevisjon fra Ringerike kommune viser at det er grunnlag for å anbefale kommunen å blant annet iverksette tiltak for å […]

Artikkel

Tidlig innsats

En ny Stortingsmelding foreslår blant annet en plikt for skolene til å følge opp elever med høyt fravær i grunnskolen, […]

Artikkel

BKR+FDR=VKR

Follo distriktsrevisjon IKS har blitt en del av Buskerud Kommunerevisjon IKS, og selskapet har skiftet navn til Viken kommunerevisjon IKS. Vi har i dag 17 eierkommuner, og til sammen 26 ansatte. Dagens kontorstrukturer er videreført med hovedkontor i Drammen, og avdelingskontor på Hønefoss og i Ski.

Formålet med sammenslåingen er å få en konkurransedyktig og robust kommunal revisjonsenhet i Viken, med et stort fagmiljø og spisskompetanse på kommunal og fylkeskommunal sektor.