Vi kan kommuner

Vi er et interkommunalt revisjonsselskap med spisskompetanse på kommunal og fylkeskommunal sektor. Selskapets primæroppgave er å levere revisjonstjenester av høy kvalitet og til konkurransedyktige priser for våre eiere. Vi skal være den beste revisjonsløsningen for kommuner og fylkeskommuner.


Tillit | Integritet | Kompetanse
Illustrasjon 01 E1578993102730 Aspect Ratio X

Vi søker to revisorer med teamlederansvar

Er du revisor på utkikk etter nye muligheter? Vi søker to revisorer med teamlederansvar.

VKR er en arbeidsplass som er opptatt av medarbeidere som trives og kunder som er fornøyde. Hos oss har ansatte gode etterutdanningsmuligheter, fleksibel arbeidstid, ordninger for hjemmekontor og trening i arbeidstiden. I tillegg har vi alltid fokus på å bevare vårt gode arbeidsmiljø.

Informasjon om stillingene og mer om mulighetene hos oss finner du her.

Søknadsfrist: Snarest

VKR Illustrasjon Side4

Aktuelt

Her finner du aktuelle saker for kommunal og fylkeskommunal virksomhet, og fra gjennomførte forvaltningsrevisjoner

Gå til aktuelt-arkiv

Hjemmeboende personer med demens Drammen kommune 2024

Formålet med undersøkelsen er å vurdere om personer med demens som bor hjemme får helse- og omsorgstjenester i tråd med egne behov, og at kommunen er rustet for nåværende og fremtidige behov på området

Rapport

Utenforskap Øvre Eiker kommune 2024

Formålet med revisjonen vil være å vurdere om kommunen ivaretar sine oppgaver for å forhindre utenforskap, særlig om det legges til rette for skolenærvær og skolen som en arena for mestring.

Rapport

Intern kontroll Kopås Sykehjem Enebakk 2024

Formålet med undersøkelsen er å vurdere internkontroll rutinene knyttet til renhold av ventilasjonssystemet ved Kopås sykehjem, herunder avvikssystemet.

Rapport

Internkontroll og kvalitetssystem Sigdal 2024

Formål med gjennomgangen har vært å vurdere i hvilken grad kommunen har et fungerende internkontrollsystem og om dette synes å kunne bidra til kvalitetsutvikling av kommunens tjenester.

Rapport

VKR er 20 år i 2023!

Med fokus på tillit, integritet og kompetanse bidrar vi til å sikre at fellesskapets verdier forvaltes på en betryggende måte, at bestemmelser etterleves og til læring og utvikling hos våre eiere.

En stor takk til både eiere og ansatte som har vært med oss gjennom disse årene – nå går vi for nye 20 år!

Les mer

Ansatte i Viken kommunerevisjon IKS