Vi kan kommuner

Vi er et interkommunalt revisjonsselskap med spisskompetanse på kommunal og fylkeskommunal sektor. Selskapets primæroppgave er å levere revisjonstjenester av høy kvalitet og til konkurransedyktige priser for våre eiere. Vi skal vi være den beste revisjonsløsningen for kommuner og fylkeskommuner.


Tillit | Integritet | Kompetanse

Aktuelt

Her finner du aktuelle saker for kommunal og fylkeskommunal virksomhet, og fra gjennomførte forvaltningsrevisjoner
Gå til arkiv

Åpenhetsrapport 2020

Formålet med åpenhetsrapporten er å gjøre regnskapsbrukere i stand til å gjøre seg opp en mening om revisjonsselskapet, dets organisering, […]

Rapport

ROV – Risiko- og vesentlighetsanalyser – 2020

Her finner du de risiko- og vesentlighetsanalysene (ROV) vi har utført for flere av våre eierkommuner. Rapporter – VKR | […]

Artikkel

Psykososialt skolemiljø – 2020

VKR har gjennomført en forvaltningsrevisjon av området psykososialt skolemiljø i Ås kommune. Formålet med forvaltningsrevisjonen er å vurdere etterlevelse av regelverket […]

Rapport

Psykososialt skolemiljø – 2020

VKR har gjennomført en forvaltningsrevisjon av området psykososialt skolemiljø i Ringerike kommune Formålet med forvaltningsrevisjonen er å vurdere etterlevelse av regelverket […]

Rapport

Viken kommunerevisjon IKS på plass i Hallingdal

Endelig er Viken kommunerevisjon IKS på plass i Hallingdal, nærmere bestemt i Embetsgården i Nesbyen. Herfra skal våre kolleger Brynhild, Turid og Håkon betjene kommunene i Hallingdal. Vi gleder oss til å samarbeide med våre nye kommuner!