Vi kan kommuner

Vi er et interkommunalt revisjonsselskap med spisskompetanse på kommunal og fylkeskommunal sektor. Selskapets primæroppgave er å levere revisjonstjenester av høy kvalitet og til konkurransedyktige priser for våre eiere. Vi skal vi være den beste revisjonsløsningen for kommuner og fylkeskommuner.


Tillit | Integritet | Kompetanse

Aktuelt

Her finner du aktuelle saker for kommunal og fylkeskommunal virksomhet, og fra gjennomførte forvaltningsrevisjoner
Gå til arkiv

Revisors oppgaver knyttet til budsjett

Revisors oppgave knyttet til budsjett Bestemmelsen om revisors oppgaver knyttet til kommunens budsjett er endret. I ny kommunelov § 24-5, […]

Artikkel

Vannkvalitet – 2019

VKR har gjennomført revisjon på området vannkvalitet i Drammen kommune. Er drikkevannet helsemessig trygt? Hvordan er sikringen av drikkebassengene? Er det etablert betryggende internkontrollsystemer for vannforsyningssystemet?

Rapport

Iverksatte tiltak knyttet til å redusere smittefare

13. mars 2020 I likhet med mange andre selskap og offentlige instanser, tar Viken Kommunerevisjon IKS (VKR) sitt samfunnsansvar for […]

Artikkel

Hønefoss skole – 2020

VKR har gjennomført forvaltningsrevisjon av sentrale saker knyttet til nedleggelsen av Hønefoss skole.
Vi undersøkte om saksframlegg og saksbehandling i utvalgte saker knyttet til nedleggelsen av Hønefoss skole har vært i samsvar med lovkrav og god forvaltningsskikk.

Rapport

Viken kommunerevisjon IKS på plass i Hallingdal

Endelig er Viken kommunerevisjon IKS på plass i Hallingdal, nærmere bestemt i Embetsgården i Nesbyen. Herfra skal våre kolleger Brynhild, Turid og Håkon betjene kommunene i Hallingdal. Vi gleder oss til å samarbeide med våre nye kommuner!