Vi kan kommuner

Vi er et interkommunalt revisjonsselskap med spisskompetanse på kommunal og fylkeskommunal sektor. Selskapets primæroppgave er å levere revisjonstjenester av høy kvalitet og til konkurransedyktige priser for våre eiere. Vi skal vi være den beste revisjonsløsningen for kommuner og fylkeskommuner.


Tillit | Integritet | Kompetanse

Ledig stilling som oppdragsansvarlig regnskapsrevisor

Vi ekspanderer og søker oppdragsansvarlig revisor

Fra 2020 har vi fått 4 nye kommuner fra Hallingdal i vår portefølje, og vi søker etter oppdragsansvarlig revisor som vil få oppmøtested ved nyetablert kontor i Hallingdal, ved avdelingskontor på Hønefoss eller ved hovedkontoret i Drammen.

Se stillingsannonse her for mer informasjon.

Søknadsfrist 01. oktober 2020.

Aktuelt

Her finner du aktuelle saker for kommunal og fylkeskommunal virksomhet, og fra gjennomførte forvaltningsrevisjoner
Gå til arkiv

Vannkvalitet – 2019

VKR har gjennomført revisjon på området vannkvalitet i Drammen kommune. Er drikkevannet helsemessig trygt? Hvordan er sikringen av drikkebassengene? Er det etablert betryggende internkontrollsystemer for vannforsyningssystemet?

Rapport

Iverksatte tiltak knyttet til å redusere smittefare

13. mars 2020 I likhet med mange andre selskap og offentlige instanser, tar Viken Kommunerevisjon IKS (VKR) sitt samfunnsansvar for […]

Artikkel

Hønefoss skole – 2020

VKR har gjennomført forvaltningsrevisjon av sentrale saker knyttet til nedleggelsen av Hønefoss skole.
Vi undersøkte om saksframlegg og saksbehandling i utvalgte saker knyttet til nedleggelsen av Hønefoss skole har vært i samsvar med lovkrav og god forvaltningsskikk.

Rapport

Forvaltningsrevisjon om etikk

Forvaltningsrevisjon fra Ringerike kommune viser at det er grunnlag for å anbefale kommunen å blant annet iverksette tiltak for å […]

Artikkel

BKR+FDR=VKR

Follo distriktsrevisjon IKS har blitt en del av Buskerud Kommunerevisjon IKS, og selskapet har skiftet navn til Viken kommunerevisjon IKS. Vi har i dag 17 eierkommuner, og til sammen 26 ansatte. Dagens kontorstrukturer er videreført med hovedkontor i Drammen, og avdelingskontor på Hønefoss og i Ski.

Formålet med sammenslåingen er å få en konkurransedyktig og robust kommunal revisjonsenhet i Viken, med et stort fagmiljø og spisskompetanse på kommunal og fylkeskommunal sektor.