Vi kan kommuner

Vi er et interkommunalt revisjonsselskap med spisskompetanse på kommunal og fylkeskommunal sektor. Selskapets primæroppgave er å levere revisjonstjenester av høy kvalitet og til konkurransedyktige priser for våre eiere. Vi skal vi være den beste revisjonsløsningen for kommuner og fylkeskommuner.


Tillit | Integritet | Kompetanse

Stilling ledig som revisormedarbeider

Vi søker revisormedarbeider til vårt hovedkontor i Drammen eller avdelingskontor i Follo

Se stillingsannonse her for mer informasjon.

Søknadsfrist 31. mai 2022.

Aktuelt

Her finner du aktuelle saker for kommunal og fylkeskommunal virksomhet, og fra gjennomførte forvaltningsrevisjoner
Gå til arkiv

Spesialundervisning – 2021

Vi har gjennomført forvaltningsrevisjon av spesialundervisning i Kongsberg kommune. Rapporten viser at mye blir gjort riktig og godt, men samtidig […]

Rapport

Budsjettering og budsjettstyring – 2021

Vi har gjennomført forvaltningsrevisjon av budsjettering og budsjettstyring innenfor helse og omsorg i Kongsberg kommune. Rapporten viser at kommunens arbeider […]

Rapport

Personvern – 2021

VKR har gjennomført en forvaltningsrevisjon av personvern – Drammen kommune. Formålet med forvaltningsrevisjonen var å vurdere i hvilken grad kommunen har gjennomført […]

Rapport

Vannkvalitet – 2021

VKR har gjennomført en forvaltningsrevisjon av vannkvalitet – Ringerike kommune. Formålet med forvaltningsrevisjonen var å vurdere om drikkevannet i Ringerike blir betryggende […]

Rapport

Viken kommunerevisjon IKS har blitt miljøfyrtårn

Viken kommunerevisjon IKS fikk i mai 2022 tildelt sertifikatet som viser at vi oppfyller omfattende miljøkrav og kriterier for aktivitetene i vår bedrift som påvirker både det indre og ytre miljøet.

Vi ønsker å vise at selv mellomstore kontorbedrifter kan gjøre mye for å minske belastingen på miljøet.

Leder for regnskapsrevisjon Marianne Berg Elverum og miljøfyrtårnansvarlig Line Erdal Galston mottok miljøfyrtårnsertifikatet