Vi kan kommuner

Vi er et interkommunalt revisjonsselskap med spisskompetanse på kommunal og fylkeskommunal sektor. Selskapets primæroppgave er å levere revisjonstjenester av høy kvalitet og til konkurransedyktige priser for våre eiere. Vi skal vi være den beste revisjonsløsningen for kommuner og fylkeskommuner.


Tillit | Integritet | Kompetanse

Stilling ledig som revisor med teamlederansvar

Vi søker revisor med teamlederansvar til vårt hovedkontor i Drammen 

Se stillingsannonse her for mer informasjon.

Søknadsfrist 15. september. 2022

Ledig stilling som forvaltningsrevisor!

Har du et sterkt samfunnsengasjement og ønske om å bidra til læring og utvikling i den kommunale forvaltningen?

VKR søker forvaltningsrevisor. Se stillingsannonse her for mer informasjon.

Søknadsfrist 16.09.2022

Aktuelt

Her finner du aktuelle saker for kommunal og fylkeskommunal virksomhet, og fra gjennomførte forvaltningsrevisjoner
Gå til arkiv

Psykisk helse og rus – 2022

Viken kommunerevisjon gjennomførte en revisjon som så på hvordan Ringerike kommune ivaretok sine oppgaver innen psykisk helsearbeid og rus for […]

Rapport

Dispensasjonspraksis i byggesaker – 2022

Viken kommunerevisjon har gjennomført forvaltningsrevisjon av dispensasjonspraksis i byggesaker i Rollag kommune. Rapporten viser at kommunen i hovedsak har en […]

Rapport

Spesialundervisning – 2021

Vi har gjennomført forvaltningsrevisjon av spesialundervisning i Kongsberg kommune. Rapporten viser at mye blir gjort riktig og godt, men samtidig […]

Rapport

Budsjettering og budsjettstyring – 2021

Vi har gjennomført forvaltningsrevisjon av budsjettering og budsjettstyring innenfor helse og omsorg i Kongsberg kommune. Rapporten viser at kommunens arbeider […]

Rapport

Viken kommunerevisjon IKS har blitt miljøfyrtårn

Viken kommunerevisjon IKS fikk i mai 2022 tildelt sertifikatet som viser at vi oppfyller omfattende miljøkrav og kriterier for aktivitetene i vår bedrift som påvirker både det indre og ytre miljøet.

Vi ønsker å vise at selv mellomstore kontorbedrifter kan gjøre mye for å minske belastingen på miljøet.

Les mer

Leder for regnskapsrevisjon Marianne Berg Elverum og miljøfyrtårnansvarlig Line Erdal Galston mottok miljøfyrtårnsertifikatet