Viken kommunerevisjon IKS (VKR) er en sammenslåing av tidligere Buskerud Kommunerevisjon IKS og Follo distriktsrevisjon IKS.

VKR har et stort fagmiljø med 26 ansatte, med spisskompetanse på kommunal og fylkeskommunal sektor. Vi reviderer de fleste kommunene i Buskerud og 3 kommuner i Follo, samt en rekke kommunale foretak, kirkeregnskap, interkommunale selskaper og stiftelser/legater.

Selskapets hovedkontor er i Drammen, med avdelingskontorer på Hønefoss og i Ski.

Vår kompetanse, erfaring og bransjekunnskap sikrer at vi som revisor stiller de riktige spørsmålene, og er en uavhengig, objektiv og tydelig revisjonsordning for lokalforvaltningen.