Viken kommunerevisjon IKS tar bærekraft og miljø på alvor

Vi i Viken kommunerevisjon IKS er stolte av å være sertifisert miljøfyrtårn fra 2022

Det innebærer at vi oppfyller omfattende miljøkrav og kriterier for aktivitetene i vår bedrift som påvirker både det indre og ytre miljøet.

Viken kommunerevisjon IKS ønsker å vise at selv mellomstore kontorbedrifter kan gjøre mye for å minske belastningen på miljøet!

Forpliktelser

Vi forplikter oss gjennom sertifiseringen til å sette viktige miljømål som vi skal nå gjennom konkrete handlingsplaner, kontinuerlig miljøarbeid, reduksjon av reiseaktiviteter og energibruk, gjenbruk, og sortering av avfall. I tillegg vil vi stille strenge miljøkrav ved innkjøp av varer og tjenester.

Fokus

Vi har kontinuerlig fokus på forbedring og rutiner innenfor både miljø og HMS til beste for miljøet, ansatte, kunder og eiere.