Viken kommunerevisjon IKS tar bærekraft og miljø på alvor

Vi i Viken kommunerevisjon IKS er stolte av å være sertifisert miljøfyrtårn fra 2022

Det innebærer at vi oppfyller omfattende miljøkrav og kriterier for aktivitetene i vår bedrift som påvirker både det indre og ytre miljøet.

VKR Illustrasjon 1

Viken kommunerevisjon IKS ønsker å vise at selv mellomstore kontorbedrifter kan gjøre mye for å minske belastningen på miljøet!

Abstract

Forpliktelser

Vi forplikter oss gjennom sertifiseringen til å sette viktige miljømål som vi skal nå gjennom konkrete handlingsplaner, kontinuerlig miljøarbeid, reduksjon av reiseaktiviteter og energibruk, gjenbruk, og sortering av avfall. I tillegg vil vi stille strenge miljøkrav ved innkjøp av varer og tjenester.

Abstract 2

Fokus

Vi har kontinuerlig fokus på forbedring og rutiner innenfor både miljø og HMS til beste for miljøet, ansatte, kunder og eiere.