Representantskapet er VKRs øverste myndighet, og består av en representant fra hver eierkommune. Representantskapet ledes av Monica Myrvold Berg fra Drammen kommune, og Anne Marit Lillestø fra Ringerike kommune er representantskapets nestleder.

Her finner du selskapsavtalen for Viken Kommunerevisjon IKS

VKR eies av kommunene:

Drammen kommune

Enebakk kommune

Flesberg kommune

Flå kommune

Gol kommune

Hemsedal kommune

Hol kommune

Kongsberg kommune

Krødsherad kommune

Modum kommune

Nesbyen kommune

Nesodden kommune

Nore og Uvdal kommune

Ringerike kommune

Rollag kommune

Sigdal kommune

Øvre Eiker kommune

Ål kommune

Ås kommune