Styret består av 6 faste representanter inkludert ansattvalgt styrerepresentant.

Styrets leder

Knut Martin Glesne

Styrets nestleder

Hans Eid Grøholt

Styremedlemmer

Carina S. Tangen

Linn Kristin Evju

Trond Simarud

Line Merete Erdal Galston (ansattvalgt)

Varamedlemmer:

Marianne Røed

Tore Brath

Gisle Skaaden (ansattvalgt)