Åpenhetsrapport 2020

Last ned rapport: Åpenhetsrapport 2020

Formålet med åpenhetsrapporten er å gjøre regnskapsbrukere i stand til å gjøre seg opp en mening om revisjonsselskapet, dets organisering, uavhengighet og kvalitetskontrollrutiner. Vi ønsker med dette å gi innsikt i hvordan vi arbeider med kvalitetssikring.