Arbeidsmiljø for ansatte ved grunnskolen – 2020

Last ned rapport: Arbeidsmiljø for ansatte ved grunnskolen – 2020

VKR har gjennomført en forvaltningsrevisjon av arbeidsmiljøet for ansatte ved grunnskolen i Ås kommune.

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å vurdere hvordan arbeidsmiljøet ved de kommunale skolene i kommunen ivaretas, og hvordan det sikres at ansatte ved skolene har og opprettholder god kompetanse.

Prosjektet ser på HMS-arbeidet i skolene, registrering og oppfølging av sykefravær, omfanget av bruk av vikarer og assistenter ved fravær, samt kompetanseutvikling og kompetanseheving.