Arbeidsmiljø på sykehjem og i boliger for voksne – 2022

Last ned rapport: Arbeidsmiljø på sykehjem og i boliger for voksne – 2022

VKR har ferdigstilt rapport for Ås kommune hvor formålet med prosjektet har vært å kartlegge og vurdere om kommunen sørger for et forsvarlig arbeidsmiljø ved kommunens sykehjem og boliger for voksne. Herunder både det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet, samt sykefravær og sykefraværsoppfølging. Prosjektet ble vedtatt med følgende problemstilling:

  • Sikrer Ås kommune et forsvarlig arbeidsmiljø for ansatte ved sykehjem og boliger for voksne?

Gjennom revisjonen undersøkte vi hvordan ansatte ved kommunens sykehjem og boliger for voksne selv vurderer det fysiske- og psykososiale arbeidsmiljøet. Vi satte søkelys på hvorvidt de ansattes helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt. Vi så også videre på hvordan kommunen arbeider for å redusere sykefravær og hvordan sykefravær blir fulgt opp. Heltid- og deltidsproblematikk ble også undersøkt.