Beredskap Ål 2023

Last ned rapport: Beredskap Ål 2023

Formålet med prosjektet er å vurdere om kommunen har et tilfredsstillende beredskapsarbeid i samsvar med gjeldende regelverk, og om den etterlever kravene til kommunal beredskapsplikt.