Boplikt Flå 2023 

Last ned rapport: Boplikt Flå 2023 

Prosjektets formål er å undersøke hvilken praksis har Flå kommune  har for å følge opp boplikten, herunder hvilke rutiner og system er etablert for å påse at boplikt overholdes.