Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) – 2020

Last ned rapport: Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) – 2020

VKR har gjennomført en forvaltningsrevisjon av området brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i Sande Kommune.

Formålet med prosjekt er å undersøke om Sande kommune tilbyr og etterlever krav til tjenestetilbud for brukere med krav på BPA.

Prosjektet ser på om alle med rett på brukerstyrt personlig assistanse (BPA) får et slik tilbud og om det er brukermedvirkning i alle faser av arbeidet med BPA.