Budsjettering og budsjettstyring – 2021

Last ned rapport: Budsjettering og budsjettstyring – 2021

Vi har gjennomført forvaltningsrevisjon av budsjettering og budsjettstyring innenfor helse og omsorg i Kongsberg kommune. Rapporten viser at kommunens arbeider aktivt med kvalitetsheving på området, og samtidig at kommunen fortsatt kan styrke prognosemodeller, operasjonalisering av mål og budsjettmodeller som fanger opp endringer som oppstår i tjenestebehov, og dermed budsjett