Dispensasjonspraksis i byggesaker – 2022

Last ned rapport: Dispensasjonspraksis i byggesaker – 2022

Viken kommunerevisjon har gjennomført forvaltningsrevisjon av dispensasjonspraksis i byggesaker i Rollag kommune. Rapporten viser at kommunen i hovedsak har en forsvarlig saksbehandling av dispensasjonssøknader.  Det er etablert systemer for å sikre enhetlig praksis og likebehandling.  Det bør imidlertid i første rekke legges vekt på de samfunnsmessige fordelene ved å gi en dispensasjon fra  arealdisponeringsmessige forhold .  I revisjonen ble det også avdekket at mange av kommunens reguleringsplaner ikke holder tilstrekkelig kvalitet. En stor andel av planene er også av eldre årgang.