Eiendomsforvaltning Nore og Uvdal 2023

Last ned rapport: Eiendomsforvaltning Nore og Uvdal 2023

Prosjektets formål er å vurdere om kommunen har et system og praksis for å sikre at kommunale bygg og eiendom er tilstrekkelig ivaretatt, herunder evaluering og rapportering. Videre undersøke om kommunen har en oversikt over nåværende og fremtidig boligbehov.