Eierskapskontroll Drammen 2023

Last ned rapport: Eierskapskontroll Drammen 2023

Formålet med eierskapskontrollen er å undersøke om Drammen kommune forvalter sine eierinteresser i tråd med lovkrav, etablerte normer for god eierstyring og kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Vi har blant annet sett på om kommunen har oppdaterte styringsdokumenter for vekstbedriftene, på kommunikasjon og forankring mellom kommunestyret og eierorganene, samt sett på nødvendige systemer og rutiner.