Eierskapskontroll Hol 2023

Last ned rapport: Eierskapskontroll Hol 2023

Undersøke om Hol kommune forvalter sine eierinteresser i tråd med lovkrav, etablerte normer for god eierstyring og kommunestyrets vedtak og forutsetninger.