Eierskapskontroll Sigdal 2023

Last ned rapport: Eierskapskontroll Sigdal 2023

Formålet med eierskapskontrollen er å undersøke om styringsdialogen mellom Sigdal kommune ved kommunestyret og Djupsjøen Vann- og Avløpsselskap AS er i tråd med lovkrav, etablerte normer for god eierstyring og kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Blant annet har vi undersøkt om det er etablert god kommunikasjon og forankring mellom kommunestyret og eierorganet (eierrepresentantene).