Eierstyring – 2020

Last ned rapport: Eierstyring – 2020

VKR har gjennomført en eierskapskontroll av området Eierstyring – Kongsberg kommune.

Formålet var å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av kommunens generelle arbeid med eierstyring av sine selskaper.

Prosjektet har sett på i hvilken grad eierskapsmeldingen er i samsvar med lovkrav og anbefalinger på området, og i hvilken grad følger kommunen opp vedtatte retningslinjer for eierstyring.