Elevenes rett til trygt og godt skolemiljø – 2020

Last ned rapport: Elevenes rett til trygt og godt skolemiljø – 2020

VKR har gjennomført en forvaltningsrevisjon av området psykososialt skolemiljø – Kongsberg kommune.

Formålet med forvaltningsrevisjonen var å vurdere kommunens etterlevelse av regelverket på området, samt belyse om kommunen har tilfredsstillende rutiner og praksis for å ivareta elevenes psykososiale arbeidsmiljø.