Ernæringsarbeid – 2020

Last ned rapport: Ernæringsarbeid – 2020

VKR har gjennomført en forvaltningsrevisjon av området Ernæringsarbeid – Rollag kommune.

Formålet med forvaltningsrevisjonen var å vurdere kommunens ernæringsarbeid innenfor institusjon og hjemmebaserte tjenester.

Prosjektet har sett på hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor ernæringsarbeid, om tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres, samt om tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes.