Flesberg 2023 – Offentlig Anskaffelser

Last ned rapport: Flesberg 2023 – Offentlig Anskaffelser

Prosjektets formål er å se nærmere på hvordan kommunen etterlever regelverket for offentlige anskaffelser med tanke på blant annet beregning av anskaffelsens verdi og valg av anskaffelsesprosedyre.