Forebyggende tiltak eldre Drammen kommune 2024

Last ned rapport: Forebyggende tiltak eldre Drammen kommune 2024

Formålet med revisjonen vil være å vurdere om kommunen har en systematisk og målrettet innsats rettet mot forebyggende og helsefremmende tiltak mot seniorinnbyggere.