Helse- og omsorg tjeneste til Eldre Nesodden 2023

Last ned rapport: Helse- og omsorg tjeneste til Eldre Nesodden 2023

Prosjektets formål er å undersøke kvaliteten i tjenestene som ytes til eldre i Nesodden kommune.

Vi har sett på om kommunen sikrer tilstrekkelig kapasitet i tjenesten til å løse lovpålagte oppgave, og om den sikrer at brukerne får ivaretatt sine grunnleggende behov i tråd med lovverket.