Hjemmeboende personer med demens Drammen 2023

Last ned rapport: Hjemmeboende personer med demens Drammen 2023

Formålet med undersøkelsen er å vurdere om personer med demens som bor hjemme får helse- og omsorgstjenester i tråd med egne behov, og at kommunen er rustet for nåværende og fremtidige behov på området.

Vi har blant annet sett på om kommunen sørger for å ha tilstrekkelig kompetanse for alle tjenester som yter tjenester til personer med demens