Hjemmeboende personer med demens Ringerike 2024

Last ned rapport: Hjemmeboende personer med demens Ringerike 2024

Formålet med undersøkelsen er å vurdere om personer med demens som bor hjemme får helse og omsorgstjenester tilpasset egne behov, og om kommunen tilrettelegger tilstrekkelig for hjemmeboende og pårørende, slik at personer med demens kan bo lengst mulig i eget hjem.