Hjulgraveren – 2021

Last ned rapport: Hjulgraveren – 2021

VKR har gjennomført en undersøkelse av forhold knyttet til leasing av hjulgraver – Enebakk kommune.

Formålet med forvaltningsrevisjonen var å vurdere rådmannens oppfølging av politiske vedtak i saken, samt å vurdere noen økonomisk spørsmål.