Hønefoss skole – 2020

Last ned rapport: Hønefoss skole – 2020

VKR har gjennomført forvaltningsrevisjon av sentrale saker knyttet til nedleggelsen av Hønefoss skole. Her ble følgende undersøkt:

Har saksframlegg og saksbehandling i følgende saker knyttet til nedleggelsen av Hønefoss skole vært i samsvar med lovkrav og god forvaltningsskikk?

  • Vedtaket om nedlegging av Hønefoss skole
  • Fastsettelse av nye skolekretsgrenser
  • Saker om trygg skolevei til Ullerål skole
  • Klagesak om detaljreguleringsplan for Ullerål skole