Intern kontroll Kopås Sykehjem Enebakk 2024

Last ned rapport: Intern kontroll Kopås Sykehjem Enebakk 2024

Formålet med undersøkelsen er å vurdere internkontroll rutinene knyttet til renhold av ventilasjonssystemet ved Kopås sykehjem, herunder avvikssystemet.

Vurdere kommunens oppfølging av mottatt rapport av 14. juni 2019. I vurderingen vektlegges inneklima, brannrisiko og helseaspektet knyttet til påvist mangelfullt renhold og vedlikehold av ventilasjonssystemet. Vurdere i hvilken grad reglene for offentlige anskaffelser er blitt overholdt ved anskaffelser av ventilasjonstjenester i Enebakk kommune.