Investeringsprosjekter VA – 2020

Last ned rapport: Investeringsprosjekter VA – 2020

VKR har gjennomført en forvaltningsrevisjon av området investeringsprosjekter VA – Flesberg kommune.

Formålet med forvaltningsrevisjonen var å vurdere kommunens planlegging og styring av investeringsprosjekter innenfor området vann og avløp.

Prosjektet har sett på om Flesberg kommune har utøvd god prosjektstyring av sine investeringsprosjekter innenfor vann og avløp.