Legemiddelhåndtering og ernæringsarbeid – 2019

Last ned rapport: Legemiddelhåndtering og ernæringsarbeid – 2019

I denne forvaltningsrevisjonen undersøkte vi hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor medisinering og ernæring. Vi så også på om tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres, og om de er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes.