Medisinering, ernæring og hygiene – 2020

Last ned rapport: Medisinering, ernæring og hygiene – 2020

VKR har gjennomført en forvaltningsrevisjon av området interkontroll og praksis på områdene medisinering, ernæring og hygiene innen hjemmebaserte tjenester og sykehjem – Sigdal kommune.

Formålet med forvaltningsrevisjonen var å vurdere om en ved sykehjem og hjemmebasert omsorg i kommunen ivaretar krav til internkontroll og kvalitetsutvikling innen ernæring, legemiddeladministrasjon og hygiene.

Prosjektet har sett på hvilke tiltak kommunen har innen hjemmebasert omsorg og sykehjem for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor ernæring, legemiddeladministrasjon og hygiene.