Mennesker med nedsatt funksjonsevne – 2022

Last ned rapport: Mennesker med nedsatt funksjonsevne – 2022

VKR har ferdigstilt rapport for Kongsberg kommune hvor formålet med prosjektet har vært å kartlegge og vurdere om kommunen sørger for at innbyggere med fysisk nedsatt funksjonsevne sin velferd ivaretas, herunder hvordan kommunen legger til rette for at denne gruppen innbyggere får medvirke i utformingen av tjenesten.

Prosjektet ble vedtatt med følgende problemstillinger:

  • Sikrer kommunen at alle med rett på brukerstyrt personlig assistanse får et tilbud som bidrar til å et større ansvar for eget liv og velferd?
  • I hvilken grad ivaretas rettighetene til personer med omfattende hjelpebehov på grunn av fysisk nedsatt funksjonsevne, som ikke har BPA?