Nærutvalgene – 2022

Last ned rapport: Nærutvalgene – 2022

VKR har ferdigstilt rapport for Drammen kommune hvor formålet har vært å vurdere om nærutvalgene bidrar til sterkere lokaldemokratiske løsninger gjennom å medvirke og påvirke politiske beslutninger i kommunen. Problemstillingene har blant annet handlet om kjennskap til og informasjon om utvalgene, roller og forventninger samt om kommunen synliggjør hvordan utvalgenes innspill gjør en forskjell når det tas beslutninger.