Økonomisk Sosialhjelp Modum 2023

Last ned rapport: Økonomisk Sosialhjelp Modum 2023

Prosjektets formål er å vurdere kommunens tjenestetilbud innenfor økonomisk sosialhjelp, med vekt på om det bidrar til å gjøre søkerne selvhjulpne, om kommunen kvalifiseringsprogrammet i tråd med intensjonen i regelverket, og om Nav har rutiner og praksis for kartlegging av behov i forhold til tjenestetilbud og samordning av tjenester.