Økonomisk sosialhjelp Ringerike 2023

Last ned rapport: Økonomisk sosialhjelp Ringerike 2023

 Prosjektets formål er å vurdere om kommunens tjenestetilbud knyttet til økonomisk sosialhjelp bidrar til at sosialhjelpsmottakere som mottar stønad over lang tid eller som er gjengangere blir selvhjulpne.