Overordnet arbeidsmiljø Ås 2023

Last ned rapport: Overordnet arbeidsmiljø Ås 2023

Prosjektets formål er å kartlegge og vurdere om kommunen har tilstrekkelige strukturer, ledelse og internkontroll som sørger for et forsvarlig arbeidsmiljø i kommunen. Herunder trygge og sikre varslingskanaler og et tilstrekkelig delegerings- og kontrollmiljø.