Prosjektstyring i byggeprosjekter i Øvre Eiker kommunale eiendom KF (ØEKE) 2024

Last ned rapport: Prosjektstyring i byggeprosjekter i Øvre Eiker kommunale eiendom KF (ØEKE) 2024

Undersøkelsens formål er å vurdere om foretaket har tilfredsstillende rutiner og praksis ved styring av byggeprosjekter slik at de økonomiske rammene kan overholdes.