Psykisk helse og rusomsorg Krødsherad 2024

Last ned rapport: Psykisk helse og rusomsorg Krødsherad 2024

Prosjektets formål er å undersøke kommunens praksis i forbindelse med psykisk helse og rusomsorg blant ungdom samt unge voksne.

Om kommunen har de nødvendige systemer og kapasiteter for å kunne ivareta ungdom og unge voksne som enten har rusavhengighet, psykiske plager/lidelser eller kombinerte lidelser (ROP)?