Psykososialt skolemiljø – 2020

Last ned rapport: Psykososialt skolemiljø – 2020

VKR har gjennomført en forvaltningsrevisjon av området psykososialt skolemiljø i Ås kommune.

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å vurdere etterlevelse av regelverket på området psykososialt skolemiljø, samt belyse om kommunen har tilfredsstillende rutiner og praksis for å ivareta elevenes psykososiale arbeidsmiljø.

Prosjektet ser på systemer for håndtering av situasjoner, ivaretakelse av hensynet til den enkelte elevens beste, mobbing, avvik, samt hvordan elever, foreldre, råd eller utvalg blir involvert og engasjert i skolemiljøarbeidet.