Psykososialt skolemiljø ved Buskerud skole – 2020

Last ned rapport: Psykososialt skolemiljø ved Buskerud skole – 2020

VKR har gjennomført en forvaltningsrevisjon av området psykososialt skolemiljø ved Buskerud skole – Modum kommune.

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å vurdere psykososialt skolemiljø, etiske retningslinjer og avvikshåndtering.